Jihomoravské stavební společenství
16.10.2023
22. ročník soutěže Stavba JmK 2023

Byl vyhlášen již 22. ročník soutěže Stavba JmK 2023.   Celý text....


02.05.2023
Vyhlášení výsledků Stavba JmK 2022

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 proběhlo v Aule Stavební fakulty vyhlášení výsledků soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2022.   Celý text....


31.10.2022
Soutěž nejlepší stavební firma roku 2021

V kategorii malých stavebních firem byla jako nejlepší vyhodnocena stavební firma EKOkonstrukce s.r.o. z Hodonína, člen SPS v JmK. Blahopřejeme. Podrobnější informace o soutěži naleznete na stránkách Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.  


14.10.2022
21. ročník soutěže Stavba JmK 2022

Byl vyhlášen již 21. ročník soutěže Stavba JmK 2022. Bližší informace jsou na www.stavbajmk.cz.  


19.04.2022
Vyhlášení výsledků Stavba JmK 2021

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2021 proběhne 21. dubna 2022 od 15 hodin v Aule Stavební fakulty VUT na Veveří 381/95 v Brně.   Celý text....


19.10.2021
20. ročník soutěže Stavba JmK 2021

Byl vyhlášen již 20. ročník soutěže Stavba JmK 2021. Bližší informace jsou na www.stavbajmk.cz.  


08.10.2021
Vyhlášení výsledků Stavba JmK 2020

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2020 bude 20. října 2021 na FAST VUT v Brně. Vzhledem ke stávajícím hygienickým omezením bude přístup pouze na Pozvánky, které oceněným doručí pořadatel soutěže. Děkujeme odborné i laické veřejnosti za pochopení.   Celý text....


17.03.2021
Vítězové a vyhlášení výsledků Stavby JmK 2020

Porota vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Vzhledem k pandemickým opatřením se ruší po dohodě s JMK původní termín slavnostního vyhlášení výsledků. Nový termín byl stanoven na středu 20. října 2021. Detaily budou včas oznámeny.  


12.02.2021
Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba JmK 2020

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 29 staveb a 28 soutěžních prací studentů.  


14.10.2020
Zrušení slavnostního vyhlášení výsledků

Na základě epidemiologické situace v ČR nebude Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019. Plakety a diplomy oceněným osobně doveze a předá v listopadu 2020 tajemník poroty soutěže Ing. Kotol, vždy po předchozí domluvě.  


01.10.2020
Vyhlášení 19. ročníků soutěže Stavba JmK 2020

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK ve spolupráci s Jihomoravským krajem vyhlašují nový, již 19. ročník soutěže Stavba JmK 2020. Podrobnosti najdete na www.stavbajmk.cz.  


11.06.2020
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019

Slavnostní oficiální vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019 bude po dohodě s Kanceláří hejtmana JmK a děkanem stavební fakulty ve čtvrtek 15. října 2020 v 15. hodin, opět v Aule FAST VUT v Brně, ul. Veveří. Pozvánky budou rozesílány mailem.  


23.04.2020
Výsledky 18. ročníku soutěže Stavba JmK 2019

Vzhledem k přetrvávajícím omezením v pohybu obyvatelstva a pořádání veřejných akcí, zveřejňujeme výsledky soutěže touto cestou. Oficiální předání cen a diplomů se uskuteční v náhradním termínu, který bude stanoven ve spolupráci s Kanceláří hejtmana JmK. Datum bude oznámeno na těchto stránkách a na webu www.stavbajmk.cz   Celý text....


30.03.2020
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019

S ohledem na vládní opatření se odkládá na neurčito vyhlášení výsledků Soutěže Stavba JmK 2019. Nový termín bude vyhlášen, po odvolání mimořádných opatření a po projednání s Hejtmanem JmK, na tomto webu a na www.stavbajmk.cz.  


17.12.2019
30 let Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Podívejte se na prezentaci k 30 letům Svazu podnikatelů ve stavebnictví - projekt na podporu stavebnictví.  


09.10.2019
Stavba Jihomoravského kraje 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 18. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.   Celý text....


16.04.2019
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2018

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 budou v 15 hodin za přítomnosti Ing. Bohumila Šimka, hejtmana jihomoravského kraje, slavnostně uděleny ceny v 17. ročníku soutěže Stavba JmK 2018. Ceny budou udělovány v Aule FAST VUT v Brně, Veveří ul. Vstup na Pozvánku   Celý text....


08.01.2019
Ocenění firmy ROMEX

28. listopadu 2018 byly v Národním domě na Vinohradech slavnostně vyhlášeny nejlepší Podnikatelské projekty roku.
Ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace projektům podpořených z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Projekty byly posuzovány ve čtyřech kategoriích, které odpovídají prioritním osám OP PIK. V kategorii "Infrastruktura pro rozvoj malých a středních podniků" získala druhé místo firma ROMEX. Gratulujeme.   Celý text....


09.10.2018
Stavba Jihomoravského kraje 2018

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 17. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.   Celý text....


25.05.2018
Nové sídlo kanceláře SPS v JmK

Kancelář SPS v JmK se dnešním dnem přestěhovala na novou adresu. Aktuální kontaktní údaje jsou: Lazaretní 13, Brno, 615 00, telefon: +420 545 120 246.  


23.04.2018
Výsledky soutěže Stavba roku 2017

Odborná porota již udělila ocenění vybraným stavbám realizovaných na území Jihomoravského kraje.   Celý text....


14.02.2018
Aktualizované stanovisko ABRAST a SPS ke studii proveditelnosti ŽUB

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji již 8. prosince 2017 vyjádřila své stanovisko ke Studii proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s. o. předala Statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Na základě seznámení s výsledky hodnocení všech tří posuzovaných variant, A Řeka, B Petrov, BP bez projektu se naše organizace rozhodly doporučit zastupitelstvu města Brna hlasovat pro variantu A "Řeka".   Celý text....


12.12.2017
Stanovisko ke studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB)

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji se seznámily se Studií proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s.o. předala statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Studie proveditelnosti je kvalitní, komplexní a vyvážený dokument, který popisuje všechny informace potřebné pro zodpovědné rozhodování.   Celý text....


19.10.2017
Vyhlášení soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 16. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2017.   Celý text....


18.10.2017
Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017 vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, pod záštitou Jihomoravského kraje Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví   Celý text....


17.10.2017
Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument s názvem Koncepce zavádění metody BIM v České republice.  


17.10.2017
Statistická data veřejných zakázek v roce 2017

Přehled statistických dat veřejných zakázek na stavební práce za tři čtvrtletí roku 2017 najdete v tomto dokumentu.  


21.06.2016
Dotazník - Informace pro členy SPS v JmK před volební valnou hromadou

Předseda představenstva SPS v JmK odeslal v těchto dnech dopis, který upozorňuje na letošní volby jak do Svazu podnikatelů ve stavebnictví, tak i do jeho regionální složky, tj. SPS v JmK. Pro přípravu volební valné hromady tímto dopisem požádal o vyplnění krátkého dotazníku, kde členové svazu mohou vyjádřit svůj zájem se na činnosti spolku více podílet.   Celý text....


22.02.2016
Memorandum o spolupráci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj podepsali memorandum o spolupráci. Dohdodu podepsali Ing. Václav Matyáš, prezident SPS v ČR a Ing. Pavel Kafka, prezident CBCSD.   Celý text....


21.05.2015
Změna e-mailové adresy

Dnešního dne došlo ke změně e-mailové adresy brněnské kanceláře Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nová adresa je spsvjmk@seznam.cz. Stará adresa jmss@iol.cz bude postupně utlumována. Prosíme o používání nové adresy.  


» Archiv novinek
© 2009, JmSS