Jihomoravské stavební společenství
    
Náměty Svazu podnikatelů ve stavebnictví k volebním programům politických stran

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se rozhodl zaslat velkým politickým stranám, které pravděpodobně zasednou v příští vládě ČR své připomínky a náměty, které by mohly použít ve svých volebních programech, protože znamenají nejen podporu rezortu stavebnictví a investiční výstavby, ale celého národního hospodářství a jsou jedním z východisek ze současné krize.

» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS