Jihomoravské stavební společenství
    
XVII. Reprezentační ples ČSSI , ČKAIT JmSS při SPS ČR

Český svaz stavebních inženýrů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pořádají s Jihomoravskou stavební společností při Svazu podnikatelů v ČR „XVII. Reprezentační ples ČSSI , ČKAIT JmSS při SPS ČR“ který se bude konat dne 25. února 2012 v prostorách hotelu INTERNATIONAL.


Ples bude zahájen v 19.30 hodin. K tanci a poslechu hrají hudební skupiny „STOPPER“ a „DOMUS BAND“, zastoupené Mgr. Martinem Opršálem a Ing. Ludvíkem Slámou. Vstupenky ve výši 600,- Kč (z toho 300,- Kč konzumace) budou v prodeji od 23. ledna 2012 na sekretariátě ČSSI – pí Věra Stará, Vrchlického sad 2, Brno (rezervace vstupenek ihned). Tel./Fax: 545214801, mobil: 732614187, e-mail: cssi@volny.cz . (úřední hodiny : úterý odpoledne, nebo po telefonické domluvě).
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS