Jihomoravské stavební společenství
    
XIX. Reprezentační ples ČSSI, ČKAIT a JmSS při SPS ČR

Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů v ČR pořádají „XIX. Reprezentační ples který se bude konat dne 8. března 2014 v prostorách Besedního domu.

Ples bude zahájen v 19.30 předtančením skupinou DANZA.

K tanci a poslechu hrají hudební skupiny „STOPPER“ a „DOMUS BAND“, zastoupené Ing. MIlanem Vášou a Ing. Ludvíkem Slámou.

Vstupenky ve výši 600 Kč (z toho 250 Kč konzumace) budou v prodeji od 10. února 2014 na sekretariátě ČSSI, u paní  Radmily Valtrové. Tel./Fax: 545 214 801, mobil: 732 614 187, e-mail: cssi@volny.cz  (závazná rezervace vstupenek ihned).
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS