Jihomoravské stavební společenství
    
Výsledky soutěže Stavba JMK 2008

Stanovení pořadí přihlášených staveb k ocenění.


 

1. kategorie - Stavby občanské vybavenosti

I. pořadí: AVRIOPOINT - Administrativní budova

II. pořadí: Administrativní a školící centrum KrÚ JMK, K.Ú. Zábrdovice Brno

III. pořadí: Víceúčelový dům na ulici Milady Horákové

2. kategorie - Bytové stavby

I. pořadí: Residence ANENSKÉ TERASY, Kopečná 43, Brno, 602 00

II. pořadí: GREEN RESORT - bytové domy Komín

III. pořadí: Obytný soubor Šmahova - bytové domy "P"

3. kategorie - Průmyslové stavby a technologické stavby

I. pořadí: Lakovna a tryskač DPmB a.s., Brno - Medlánky

II. pořadí: Biotechnologický inkubátor INBIT, administrativní projekt, Brno - Bohunice, areál VkB, MU Brno parc 1329/1a 6

III. pořadí: Rekonstrukce zdrojové části energetického systému FNB, průmyslové a technologické stavby, FN Brno

4. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

I. pořadí: Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské struktury v povodí řeky Dyje - část D a zvýšení kapacity úpravy vody v Lednici na Moravě a propojení skupinových vodovodů

II. pořadí: MÚK Hradecká - Purkyňova, Rampy II. etapa

III. pořadí: II/408 Horní Dunajovice - Mikulovice - Pavlice - Extravilán

5. kategorie - Rekonstrukce staveb a objektů

I. pořadí: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše 14 - přístavba tělocvičny

II. pořadí: 837 IKEA Brno - EXTENSION; IKEA - rozšíření

III. pořadí: Rekonstrukce areálu letního koupaliště Hodonín, I. a II. etapa

6. kategorie - Ekologické stavby

I. pořadí: Rybník Trostovický dolní - odbahnění a oprava přelivu

II. pořadí: Dolní Kounice - kanalizace a ČOV

III. pořadí: Brněnská přehrada - sociální a technická zařízení - lokalita Přístav

Čestné uznání za propagaci stavebnictví JMK
stavby realizované stavební firmou se sídlem v JMK - mimo region kraje

Technologický park Pardubice

Nový obloukový most přes řeku Jizeru u obce Kochánky

Polyfunkční dům Pardubice, tř. Míru 2800

Sklad LPH na LZ Náměšť nad Oslavou

Cena časopisu Stavebnictví

Rekonstrukce a dostavba Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno

Studenstké projekty

Stavební fakulta

1.kategorie: Pozemní stavby a rekonstrukce objektů

I. pořadí - Petr Fabík: Kompaktní formy rodinného bydlení Brno Soběšice

Čestné uznání: Helena Flodrová: Rodinné bydlení - vila Brno Sadová

2.kategorie: Dopravní a inženýrské stavby

I. pořadí - Ing. Petr Mauer: Vyhledávací studie alternativní trasy brněnského severního přivaděče k rychlostní silnici R43 v úseku Česká - Kuřim (diplomová práce)

3.kategorie: Vodohospodářské stavby

I. pořadí - Ing. Miriam Marčíková: Vodácký kanál, Brno - Pisárky (diplomová práce)

4.kategorie: Ekologické stavby

I. pořadí - Ing. Zbyněk Děckuláček: Multifunkční kinocentrum - projekt VZT

Fakulta architektury

I. kategorie - Stavby občanské vybavenosti a bytové výstavby

I. pořadí - Bc. Ondrej Mundl: Dům na Cejlu, Brno (diplomová práce)

2. kategorie - Průmyslové, technologické a zemědělské stavby

I. pořadí - Iveta Rýznerová: rozšíření ekofarmy HUCUL, Vítkovice

3. kategorie: Obnova památek

I. pořadí - Bc. Tomáš Velehradský: Návštěvnické centrum - archeologický park, Mikulčice (diplomová práce)

4. kategorie - Architektura pro ekologii

I. pořadí - Ing. Lucie Miklicová, Bc. Vendula Floderová: Letní scéna u brněnského moře, Brněnská přehrada (ročníkový projekt)


Fotogalerie

 

     
     
     
     
     
     
   » zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS