Jihomoravské stavební společenství
25.05.2018
Nové sídlo kanceláře SPS v JmK

Kancelář SPS v JmK se dnešním dnem přestěhovala na novou adresu. Aktuální kontaktní údaje jsou: Lazaretní 13, Brno, 615 00, telefon: +420 545 120 246.  


23.04.2018
Výsledky soutěže Stavba roku 2017

Odborná porota již udělila ocenění vybraným stavbám realizovaných na území Jihomoravského kraje.   Celý text....


14.02.2018
Aktualizované stanovisko ABRAST a SPS ke studii proveditelnosti ŽUB

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji již 8. prosince 2017 vyjádřila své stanovisko ke Studii proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s. o. předala Statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Na základě seznámení s výsledky hodnocení všech tří posuzovaných variant, A Řeka, B Petrov, BP bez projektu se naše organizace rozhodly doporučit zastupitelstvu města Brna hlasovat pro variantu A "Řeka".   Celý text....


12.12.2017
Stanovisko ke studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB)

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji se seznámily se Studií proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s.o. předala statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Studie proveditelnosti je kvalitní, komplexní a vyvážený dokument, který popisuje všechny informace potřebné pro zodpovědné rozhodování.   Celý text....


19.10.2017
Vyhlášení soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 16. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2017.   Celý text....


18.10.2017
Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017 vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, pod záštitou Jihomoravského kraje Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví   Celý text....


17.10.2017
Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument s názvem Koncepce zavádění metody BIM v České republice.  


17.10.2017
Statistická data veřejných zakázek v roce 2017

Přehled statistických dat veřejných zakázek na stavební práce za tři čtvrtletí roku 2017 najdete v tomto dokumentu.  


27.04.2017
Výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2016

Odborná porota již udělila ocenění vybraným stavbám realizovaných na území Jihomoravského kraje.   Celý text....


19.10.2016
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2016

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 15. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016.   Celý text....


21.06.2016
Dotazník - Informace pro členy SPS v JmK před volební valnou hromadou

Předseda představenstva SPS v JmK odeslal v těchto dnech dopis, který upozorňuje na letošní volby jak do Svazu podnikatelů ve stavebnictví, tak i do jeho regionální složky, tj. SPS v JmK. Pro přípravu volební valné hromady tímto dopisem požádal o vyplnění krátkého dotazníku, kde členové svazu mohou vyjádřit svůj zájem se na činnosti spolku více podílet.   Celý text....


26.04.2016
Memorandum o spolupáci s Jihomoravským krajem

Při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Stavba JMK bylo na brněnském výstavišti podepsáno memorandum o spolupráci mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví v JMK a Jihomoravským krajem.   Celý text....


19.04.2016
Společná prezentace členů SPS v JmK

V rámci letošní stavebního veletrhu IBF, který se bude konat ve dnech 20. 4. až 23. 4. 2016 bude mít SPS v JmK svůj vlastní stánek č. 097 v pavilonu P. V rámci této společné expozice se budou prezentovat některé developerské společnosti z řad našich členů, které o to projevily v době přípravy na začátku letošního roku zájem.   Celý text....


10.03.2016
Memorandum o spolupráci s Asociací brněnských architektů a stavitelů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji uzavřel 9. března 2016 memorandum o spolupráci s Asociací brněnských architektů a stavitelů (ABRAST).   Celý text....


22.02.2016
Memorandum o spolupráci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj podepsali memorandum o spolupráci. Dohdodu podepsali Ing. Václav Matyáš, prezident SPS v ČR a Ing. Pavel Kafka, prezident CBCSD.   Celý text....


10.11.2015
Konference - Stavební zakázky podle nového zákona o veřejných zakázkách

RTS, a. s. pořádá ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji konferenci k připravovanému zákonu o veřejných zakázkách. Konference se uskuteční již 1. prosince 2015 v brněnském hotelu Holiday Inn a je určena jak pro zadavatele, tak i pro uchazeče o veřejnou zakázku.   Celý text....


27.10.2015
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2015

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 14. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015.   Celý text....


29.05.2015
Informační servis

Do hlavního menu našeho webu jsme přidali volbu INFORMAČNÍ SERVIS, kde se budou objevovat aktuální informace z oblasti dotací, BOZP a veřejných zakázek, jako příspěvek činnosti členů představenstva SPS v JmK (konkrétně Ing. Tichomirova) pro naši členskou základnu.  


21.05.2015
Změna e-mailové adresy

Dnešního dne došlo ke změně e-mailové adresy brněnské kanceláře Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nová adresa je spsvjmk@seznam.cz. Stará adresa jmss@iol.cz bude postupně utlumována. Prosíme o používání nové adresy.  


23.02.2015
Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba JmK 2014

Dne 15. února 2015 vypršela lhůta pro přihlášení staveb do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2014. Přihlásilo se celkem 33 staveb.  


23.02.2015
Rozhovor v Českém rozhlase

Ve středu 11. února 2015 jste mohli na Českém rozhlase slyšet rozhovor se Zdeňkem Kotolem na téma Stavba Jihomoravského kraje a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.   Celý text....


03.12.2014
Hejtman Jihomoravského kraje se stal členem představenstva SPS v JMK

Rada Jihomoravského kraje nominovala hejtmana, JUDr. Michala Haška, jako zástupce Jihomoravského kraje v představenstvu Svazu podnikatelů v JmK.   Celý text....


05.11.2014
Úspěch stavební firmy v soutěži Regionální hospodářské komory Brno

Regionální hospodářská komora Brno uspořádala již 10. ročník soutěže pro malé a střední firmy podnikající v Brně s názvem "TOP MSP 2014". Na prvním místě se umístila společnost KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. V první desítce byla dále společnost Sika CZ, r. r. o. Za SPS v JmK blahopřejeme a držíme palce i dalším!   Celý text....


13.10.2014
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2014

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 13. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014.   Celý text....


10.09.2014
Pozvánka na valnou hromadu

Dne 23. září 2014 ve 13 hodin se uskuteční valná hromada Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji (JmSS). Místem konání je konferenční sál budovy "Nový Tuzex", Bauerova 10, Brno.   Celý text....


06.05.2014
Prezentace výsledků Stavby JMK v Brněnské televizi

BTV (Brněnská televize) odvysílá ve čtvrtek 8. dubna 2014 pořad Vlna z Brna, kde bude Ing. Zdeněk Kotol prezentovat výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2013. Vystoupení o soutěži začne přibližně v 11,20 hodin. Od pátku bude pořad dostupný v internetovém archivu BTV.  


29.04.2014
Dva členové představenstva SPS JmSS ve výběru Manažera roku

Ing. Jiří Košulič a Ing. Zdeněk Bílek se stali finalisty soutěže Manažer roku 2013 a zúčastnili se slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo 24. dubna 2014 v pražském Paláci Žofín. Z tohoto důvodu se nemohli dostavit na vyhlášení soutěže Stavba roku Jihomoravského kraje 2013.  


25.04.2014
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2013

Dne 24. dubna 2014 proběhlo na brněnském výstavišti slavnostní vyhlášení soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Po zahájení, které provedl Jiří Koliba, náměstek pro stavebnictví ministra průmyslu a obchodu následovalo představení přihlášených staveb. Odbornou porotou vybrané stavby v jednotlivých kategorií obdrželi ocenění, které jim předali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek a Petr Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně.   Celý text....


» Archiv novinek
© 2009, JmSS