Jihomoravské stavební společenství
11.06.2020
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019

Slavnostní oficiální vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019 bude po dohodě s Kanceláří hejtmana JmK a děkanem stavební fakulty ve čtvrtek 15. října 2020 v 15. hodin, opět v Aule FAST VUT v Brně, ul. Veveří. Pozvánky budou rozesílány mailem.  


23.04.2020
Výsledky 18. ročníku soutěže Stavba JmK 2019

Vzhledem k přetrvávajícím omezením v pohybu obyvatelstva a pořádání veřejných akcí, zveřejňujeme výsledky soutěže touto cestou. Oficiální předání cen a diplomů se uskuteční v náhradním termínu, který bude stanoven ve spolupráci s Kanceláří hejtmana JmK. Datum bude oznámeno na těchto stránkách a na webu www.stavbajmk.cz   Celý text....


30.03.2020
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019

S ohledem na vládní opatření se odkládá na neurčito vyhlášení výsledků Soutěže Stavba JmK 2019. Nový termín bude vyhlášen, po odvolání mimořádných opatření a po projednání s Hejtmanem JmK, na tomto webu a na www.stavbajmk.cz.  


17.12.2019
30 let Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Podívejte se na prezentaci k 30 letům Svazu podnikatelů ve stavebnictví - projekt na podporu stavebnictví.  


09.10.2019
Stavba Jihomoravského kraje 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 18. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.   Celý text....


16.04.2019
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2018

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 budou v 15 hodin za přítomnosti Ing. Bohumila Šimka, hejtmana jihomoravského kraje, slavnostně uděleny ceny v 17. ročníku soutěže Stavba JmK 2018. Ceny budou udělovány v Aule FAST VUT v Brně, Veveří ul. Vstup na Pozvánku   Celý text....


08.01.2019
Ocenění firmy ROMEX

28. listopadu 2018 byly v Národním domě na Vinohradech slavnostně vyhlášeny nejlepší Podnikatelské projekty roku.
Ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace projektům podpořených z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Projekty byly posuzovány ve čtyřech kategoriích, které odpovídají prioritním osám OP PIK. V kategorii "Infrastruktura pro rozvoj malých a středních podniků" získala druhé místo firma ROMEX. Gratulujeme.   Celý text....


09.10.2018
Stavba Jihomoravského kraje 2018

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 17. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.   Celý text....


25.05.2018
Nové sídlo kanceláře SPS v JmK

Kancelář SPS v JmK se dnešním dnem přestěhovala na novou adresu. Aktuální kontaktní údaje jsou: Lazaretní 13, Brno, 615 00, telefon: +420 545 120 246.  


23.04.2018
Výsledky soutěže Stavba roku 2017

Odborná porota již udělila ocenění vybraným stavbám realizovaných na území Jihomoravského kraje.   Celý text....


14.02.2018
Aktualizované stanovisko ABRAST a SPS ke studii proveditelnosti ŽUB

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji již 8. prosince 2017 vyjádřila své stanovisko ke Studii proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s. o. předala Statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Na základě seznámení s výsledky hodnocení všech tří posuzovaných variant, A Řeka, B Petrov, BP bez projektu se naše organizace rozhodly doporučit zastupitelstvu města Brna hlasovat pro variantu A "Řeka".   Celý text....


12.12.2017
Stanovisko ke studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB)

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji se seznámily se Studií proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s.o. předala statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Studie proveditelnosti je kvalitní, komplexní a vyvážený dokument, který popisuje všechny informace potřebné pro zodpovědné rozhodování.   Celý text....


19.10.2017
Vyhlášení soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 16. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2017.   Celý text....


18.10.2017
Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017 vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, pod záštitou Jihomoravského kraje Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví   Celý text....


17.10.2017
Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument s názvem Koncepce zavádění metody BIM v České republice.  


17.10.2017
Statistická data veřejných zakázek v roce 2017

Přehled statistických dat veřejných zakázek na stavební práce za tři čtvrtletí roku 2017 najdete v tomto dokumentu.  


21.06.2016
Dotazník - Informace pro členy SPS v JmK před volební valnou hromadou

Předseda představenstva SPS v JmK odeslal v těchto dnech dopis, který upozorňuje na letošní volby jak do Svazu podnikatelů ve stavebnictví, tak i do jeho regionální složky, tj. SPS v JmK. Pro přípravu volební valné hromady tímto dopisem požádal o vyplnění krátkého dotazníku, kde členové svazu mohou vyjádřit svůj zájem se na činnosti spolku více podílet.   Celý text....


22.02.2016
Memorandum o spolupráci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj podepsali memorandum o spolupráci. Dohdodu podepsali Ing. Václav Matyáš, prezident SPS v ČR a Ing. Pavel Kafka, prezident CBCSD.   Celý text....


21.05.2015
Změna e-mailové adresy

Dnešního dne došlo ke změně e-mailové adresy brněnské kanceláře Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nová adresa je spsvjmk@seznam.cz. Stará adresa jmss@iol.cz bude postupně utlumována. Prosíme o používání nové adresy.  


» Archiv novinek
© 2009, JmSS